نشست " آشنایی با یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور"

قابل توجه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آجا که برای حیطه های ششگانه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نام نویسی کرده اند، به اطلاع می رساند: نشست " آشنایی با یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور" با حضور سرپرست تیم المپیاد دانشگاه، سرپرستان هر یک از حیطه های ششگانه المپیاد و دانشجویان برگزیده دوره قبلی المپیاد، توسط واحد المپیاد مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، پنجشنبه مورخ 29 آذر ماه 1397 از ساعت 11:00-8:30 در محل سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار می گردد.

*توجه: حضور دانشجویانی که برای حیطه های ششگانه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نام نویسی کرده اند، در این نشست الزامی می باشد.