مدارک مورد نیاز پذیرفته¬شدگان رشته¬های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه علوم پزشکی آجا

مدارک مورد نیاز پذیرفته¬شدگان رشته¬های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه علوم پزشکی آجا :

 

مدارک مورد نیاز(پرسنل نظامی)                                                             مدارک مورد نیاز(پرسنل غیرنظامی)

1-                  2  قطعه عکس   به همراه CDعکس                                                                                        1-               2  قطعه عکس به همراه CDعکس                                                                                                                        

2-                  یک سری کپی شناسنامه                                                                                                            2-                 یک سری کپی شناسنامه

3-                  یک سری کپی کارت ملی                                                                                                        3-                یک سری کپی کارت ملی

        4-            موافقت­نامه نیروی خدمتی                                                                                                       4-                تعهد محضری اصل به همراه 2 سری کپی برابر اصل

5 -           تعهد محضری اصل به همراه 2 سری کپی برابر اصل                                                            5-                تکمیل فرم­های ثبت نامی(2 سری)                                                                                          

6-           تکمیل فرم­های ثبت نامی(2 سری)                                                                                         6-                 پرینت قبولی(یک سری)   

7-         پرینت قبولی(یک سری)                                                                                                            7-                 کپی مدارک قبلی

       8-          کپی مدارک قبلی                                                                                                                       8-                 کپی پایان طرح مقطع قبلی(یا کپی کارت سربازی)

       9-         یک برگ کپی نمره آزمون زبان انگلیسی (پذیرفته شدگان آزمون PhD)