مدارک مورد نیازپذیرفته شدگان دستیاری سال 98

مدارک مورد نیازپذیرفته شدگان دستیاری سال 98

( زمان ثبت نام از 5/5/98 الی 20/5/98 )

مدارک مورد نیاز(پرسنل نظامی)

1-                2  قطعه عکس به همراه CDعکس

2-                یک سری کپی شناسنامه

3-    یک سری کپی کارت ملی

4-    کپی پروانه مطب یا پروانه دائم(با اصل مدرک چک می­شود)

5-    موافقت­نامه نیروی خدمتی

6-    رسید مجوز سهمیه 2.5 درصد

7-    تعهد محضری اصل به همراه 2 سری کپی برابر اصل

8-    تکمیل فرم­های ثبت نامی(2 سری)

مدارک مورد نیاز(پرسنل غیرنظامی)

1-                2  قطعه عکس به همراه CDعکس

2-                یک سری کپی شناسنامه

3-    یک سری کپی کارت ملی

4-    کپی پروانه مطب یا پروانه دائم(با اصل مدرک چک می­شود)

5-    کپی پایان طرح( با اصل مدرک چک می شود)

6-    کپی کارت پایان خدمت سربازی(مختص پذیرفته شدگان مذکر) با اصل مدرک چک می شود.

7-    تعهد محضری اصل به همراه 2 سری کپی برابر اصل

8-    تکمیل فرم­های ثبت نامی(2 سری)

                                                                                       مدیریت تحصیلات تکمیلی