تکمیل و ارسال اسکن فرم تقاضای میهمانی دروس ( فرم شماره 1) و مدارک مورد نیاز

مدارک لازم برای ثبت نام ترم تابستانی سال 1398 از طریق سامانه

مدارک لازم برای ثبت نام از طریق سامانه:
1-  
اسکن فرم تکمیلی ( فرم شماره 1 ) تقاضای مهمانی و پیشنهاد دروس مورد نیاز که از طریق مدیریت امور آموزشی  دانشگاه مبدا تهیه و تایید شده است.
2-  
اسکن کارت ملی
3-  
اسکن عکس پرسنلی
4-  
پرداخت هزینه های مرتبط از طریق درگاه سامانه ( که پس از ثبت نام اولیه از تاریخ 98/4/14 لغایت 98/4/18 قابل پرداخت می باشد.)
 
-
اولویت ثبت نام با دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های کلان منطقه 10 کشوری می باشد.
-
دانشجویان متقاضی غیر شاهد و ایثارگر(عادی) اولویت با دانشجویانی می باشد که زودتر نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایند و این دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال مدارکی که از تاریخ اعلامی به بعد ارسال نمایند ندارد.
توجه : پس از انقضای تاریخ ثبت نام اولیه (98/4/13)  دروس اختصاصی قابل ارائه از طریق وب سایت ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاهisar.iums.ac.ir اطلاع رسانی خواهد شد، تا بر این اساس از تاریخ 98/4/14 لغایت 98/4/18  متقاضیان از طریق درگاه سامانه اقدام به پرداخت شهریه خود نمایند.
هم چنین برنامه ارائه دروس به تفکیک ساعت و روز و برنامه امتحانات ازتاریخ 98/4/5 اطلاع رسانی خواهد شد