ترم تابستانی دانشجویان شاهد و ایثارگر ( فقط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران ) با سهمیه مشخص شده

آیین نامه ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آیین نامه ترم تابستانی   دانشگاه علوم پزشکی ایران به شرح ذیل است:
ترم تابستانی   دانشجویان شاهد و ایثارگر ( فقط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران ) با سهمیه مشخص شده در ذیل (گروه هدف) می باشند.
الف) فرزندان ( شهید- مفقودالاثر- آزاده جانباز 25% و بالاتر)
ب) همسر( شهید- مفقودالاثر- آزاده جانباز 25% و بالاتر)
ج) جانبازان 25% و بالاتر
د) آزادگان با حداقل 6 ماه سابقه اسارت
ه) رزمندگان با حداقل سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه
و) جانبازان  با حداقل 15% جانبازی و 3 ماه حضور داوطلبانه در جبهه
تبصره 1:  در صورت وجود ظرفیت از دانشجویان شاهد و ایثارگر سایر دانشگاهها و دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر  نیز با رعایت ضوابط قید شده و پرداخت هزینه های مربوطه ثبت نام به عمل خواهد آمد.
تبصره 2: بر اساس فرم های مهمانی ارسالی از دانشگاه های مبدا از متقاضیان ثبت نام به عمل خواهد آمد.
2.
سقف انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستانی حداکثر 6 واحد درسی می باشد .( فقط دانشجویان شاهد و ایثارگری که واجد شرائط شرکت در آزمون جامع علوم پایه شهریور و اسفند 98 می باشند با تائید آموزش دانشگاه مربوطه می توانند تا 8 واحد انتخاب نمایند.)
3.
حداقل نمره قبولی بر اساس تبصره 2 ماده 67 آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دانشجوی مهمان نمره 12 می باشد.
4.
طبق ماده 15 آیین نامه آموزشی حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 4/17 آن درس نباید تجاوز نماید، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.(مسئولین محترم ستادهای شاهد و ایثارگر نسبت به معرفی آن دسته از دانشجویانی که بعلت طولانی شدن تقویم آموزشی (شرکت در امتحانات پایان ترم) نمی توانند در موعد مقرر در کلاسها ی ترم تابستانی حضور داشته باشند، خودداری نمایند).
5.
با غیبت های کلاسی و امتحانی دقیقا مطابق آیین نامه برخورد خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد چنانچه دانشجو امکان حضور منظم در کلاسهای درس را نداشته باشد از انتخاب واحد امتناع نماید.
6.
این دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال مغایرت واحد های درسی دانشگاههای مبدا و مقصد و تداخل برنامه های کلاسی و امتحانی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز ندارد.
7.
حداقل تعداد دانشجو در هر کلاس 10 نفر و حداکثر آن 40 نفر تعیین می¬گردد. ( در صورتیکه هر یک از کلاسها به حد نصاب 10 نفر نرسد درس مربوطه ارائه نخواهد شد).
8.
ارسال نمرات دانشجویان میهمان منوط به تسویه حساب با این دانشگاه می باشد.
9 .
دانشجویان در صورت اعتراض به نمرات ، فقط از طریق «سامانه سماء» در بازه زمانی مشخص ، اقدام نموده و از هرگونه مراجعه حضوری به گروه های آموزشی در خصوص نمرات ، خودداری نمایند؛در غیر اینصورت هیچگونه رسیدگی به اعتراض ، انجام نخواهد شد.
10.
ثبت نام کلیه دانشجویان پس از دریافت فرم های مهمانی از دانشگاه های مبدا  صورت خواهد گرفت.