جشنواره سیمرغ

جشنواره سیمرغ

اولین مسابقه مجازی سازی در جشنواره دانشجویی سیمرغ ( توانا )
کارگاه کارافرینی

کارگاه کارافرینی

برگزاری کارگاه کارآفرینیدر سالن EDC