1- اخذ رشته های مورد نیاز نیروهای سه گانه و تدوین جدول رشته های مورد نیاز آجا با هماهنگی معاونت محترم درمان و دفتر بهبود روشها.

2- اخذ تقویم آموزشی از مرکز سنجش آموزش پزشکی و اعلام به کلیه نیروها.

3- صدور مجوز جهت شرکت دانشجویان و دستیاران در مقاطع بالاتر با توجه به موافقت نیروی مربوطه.

4- انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام پذیرفته شدگان از جمله اخذ مجوز از نیروی مربوطه و سایر مدارک لازم بر اساس مصوبه در کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد، phD، تخصص، فوق تخصص، فلوشیپ و MPH.

5- پیگیری وضعیت آموزشی کلیه دانشجویان و دستیاران مقطع تحصیلات تکمیلی در طول مدت تحصیل.

6- نظارت بر حسن اجرای آزمونهای برگزاری از جمله ارتقاء دستیاری ، آزمون MPH  و ....

7- تنظیم دستورالعمل های تحصیلات تکمیلی و ابلاغ به کلیه نیروها.

8-نظارت برای کلیه اقدامات انجام شده در خصوص ارزیابی تحصیلی دانشجویان وفراگیران در مقطع کاردانی – کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی و دکترای عمومی رسته بهداشت درمانی در رشته های تحصیلی تحت آموزش در دانشکده های تابع دانشگاه علوم پزشکی آجا.